130 - Huvuduppslag - Uniform titel (NR)

Avser anonyma uniforma titlar (t.ex. Bibeln, Rävsagan). Hit även originaltitel för anonyma verk. Där så är möjligt tilläggs ett delfält ‡l med uttryckets (eller manifestationens) språk. Se även fält 240 (om den bibliografiska posten innehåller fälten 100, 110 eller 111) eller fälten 700-730 (om flere titelinformationer ingår).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0-9 Antal icke-filerade tecken

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Uniform titel (NR)

d Datum för undertecknande av fördrag (R)

f Specificering: årtal (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation).

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

130 0# ‡a Kalevala, ‡l estniska. ‡k Urval.

130 0# a Kalevala, l engelska.

130 0# a Bibeln. p G.T. p 1 Moseboken, l finska.

130 0# ‡a Greensleeves; ‡o arr., piano.

130 0# ‡a King Kong (1933)

130 0# ‡a Farmen (TV-program)

130 0# ‡a Gone with the wind (film) 

  • No labels