You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

Ovatko identtiset kaksoset aina sammanäköisiä?

Identtisillä kaksosilla on identtinen perimä, ts. heidän DNA-sekvenssi (emäsparijärjestys) on täysin sama. Sen sijaan heillä voi olla erilaisia altistuksia ja kokemuksia jo kohdusta lähtien (erilainen asento kohdussa, synnytysvauriot, tapaturmat ja taudit lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisina), jotka vaikuttavat ulkonäköön. Ulkoiset piirteet eivät myöskään määräydy yksin geenien kautta, joten heillä on identtisestä perimästään huolimatta vaihtelua niin kasvojen piirteissä, hiusten ja kehon muodon suhteen. Identtisen kaksosparin kaksosten välillä nämä erot ovat keskimäärin selvästi pienempiä kuin epäidenttisillä, jotka ovat perimältään yhtä samankaltaisia kuin täyssisarukset (mutta ovat kasvaneet samassa kohdussa ja syntyneet samana ajankohtana). Niinpä identtisetkään kaksoset eivät ole aina samanpituiset ja kasvojen pirteet eroavat aina sen verran että omat perheenjäsenet kyllä tunnistavat heidät yksilöinä. Sen sijaan vieraiden voi olla vaikea erottaa heidät.

Onko identtisten mieskaksosten havaittu olevan muita vaikeampaa saada lapsia?

Nykytietämyksen valossa kaksosilla ei ole raskaaksi tulemisen vaikeuksia sen enempää kuin väestössä keskimäärin. Esimerkiksi suuressa tanskalaistutkimuksessa ei havaittu eroja raskautumisajassa (kuinka monta kuukautta kestää tulla raskaaksi) kaksosten ja ei-kaksosten välillä. Tarkastelimme asiaa myös käytössämme olevassa englantilaisaineistossa: identtisillä ja ei-identtisillä kaksosmiehillä raskautumisajat eivät eronneet ei-kaksosista.

Kaksoslasten, erityisesti ei-identtisten kaksosten, vanhemmilla puolestaan hedelmällisyys on hieman korkeampaa kuin keskimäärin: kaksosraskauksien todennäköisyys laskee mitä pidempään raskaaksi tuleminen kestää.

  • No labels