You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

007 - (C) Digitalt lagrade resurser

Käytetään kaikille elektronisille aineistoille (esim. ohjelmat, tiedostot jne.), jotka sisältävät koneluettavaa dataa tai tietokoneella suoritettavaksi/käytettäväksi tarkoitettua ohjelmakoodia. Tähän määritelmään sopivat paitsi ne aineistot, joille on annettu koodi m merkkipaikassa 000/06, myös teksti- ja kuvatiedostot sekä sellaiset digitaaliset video- ja äänitiedostot, joiden käyttöön vaaditaan tietokone (ei tavallinen toistolaite). Esimerkiksi tavallinen musiikkia sisältävä CD-levy käsitetään siis äänitteeksi eikä elektroniseksi aineistoksi.

Jos käytetään vain merkkipaikkoja 00-05, merkkipaikat 06-13 täytetään täyttömerkeillä (|). Jos johonkin merkkipaikkaan 06-13 annetaan jokin koodi, muutkin merkkipaikat pitää täyttää

06-13 Möjlig utbyggnad av fältet: Om någon kod anges i detta område ska samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs. då enbart positionerna 007/00-05 används), ska 007/06-13 fyllas ut med fyllnads- (|) eller blanktecken.

00 Bärartyp

c Digitalt lagrad resurs
Alla typer av ditala eller elektroniska resusr, till exempel e-böcker, e-tidskrifter och andra text- eller bildfiler, samt sådana digital lagrade video- och ljudfilmer som kräver dator och enbart en vanlig avspelningsutrustning.
Hit även dataspel, datorbaserade multimedier, onlinetjänster och andra resurser med medietyp m i postetiketten (000/06).
En vanlig CD-skiva med en musikinspelning behandlas däremot som ljudinspelning, inte som digitalt lagrad resurs.

01 Särskild bärarbeteckning

a Datorbandmagasin
Flyttbar modul med sekundära lagringsmedier, till exempel magnetband eller magnetskiva.

b Datorinnesmodul
Flyttbar modul med elektroniska miniatyrkretskort/chip avsedda att tillföra extra processor- eller minneskapacitet.

c Datorskivmagasin
Flyttbar modul med en eller flera icke-magnetiska datorskivor.

d Datorskiva (ospecificerad typ)

e Datorsskivmagasin (ospecificerad typ)

f Datorkassett
Flyttbar modul med skriv- och läsbart magnetband

h Datorbandspole
Flyttbar spole med skriv- och läsbart magnetband.

j Skiva för magnetisk lagring
Exempel: disketter

k Datorkort m Magnet-optisk skiva
Helt eller halvt raderbar skiva med hög lagringsdensitet. Läs- och skrivbar via laser.

o Optisk skiva
Vanligtvis enbart läsbar skiva. Vanliga skivformat är CD-Am CD-I, CD-R, CD-ROM, DVD-ROM och foto-CD. 

r Onlineresurs
Serverlagrat material som kräver access via nätverk.
Exempel: e-tidskrifter, e-böcker  u Ospecificerad bärare

z Annan bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad | Fyllnadstecken. Får även vara #

03 Färg

a En färg som kontrasterar mot vitt
Fiiler avsedda att procuceras i en färg annan än svart/svartitt (se kod b).

b Svartvit
Filer avsedd att produceras i svartvitt. Rena textfiler utan färgillustrationer får denna kod.

c Flera färger g Gråskala
Filer producera i varierande gråskalor.

m Kombination av flera färgtekniker

n Ej tillämplig
Exempel: Ren ljudupptagning utan åtföljande information för datorskärm.

u Okända färgegenskaper

z Andra färgegenskaper

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Mått Kan avser bäraren eller dess behållares storlek. Endast de vanligaste storlekarna anges med särskild kod, övriga kodas z (annan).

a 3,5 tum (avser bäraren)
Exempel: Magnetisk datorskiva

e 12 tum (avser bäraren)
Exempel: Magnet-optisk datorskiva.

g 4,75 tum (12 cm) (avser bäraren)
Exempel: CD

i 1 1/8 x 2 3/8 tum (avser behållaren)
Exempel: Datormagasin

j 3 7/8 x 2 ½ tum (avser behållaren)
Exempel: Datormagasin

n Ej tillämplig
Exempel: Onlineresurser 

o 5,25 tum (avser bäraren)
Exempel: Magnetisk datorskiva

u Okänd storlek

v 8 tum (avser bäraren)
Exempel: Magnetisk eller optisk datorskiva.

z Annan storlek

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud

# Inget ljud a Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud

u Ljudstatus okänd

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06-08 Bit-djup i bildfiler Bit-djupet bestäms av det antal bits som behövs för att definiera varje pixel i en bild.

001-999 Exakt uppgift om bit-djup
Anges om samma numeriska värde gäller alla bildfiler. Värdet anges med tre högerställda siffror och outnyttjade postioner fylls ut med inledande nollor (till exempel 001, 024 ...).

mmm Flera bit-djup förekommer

nnn Ej tillämplig
Bilder saknas i resursen.

--- Okänt bit-djup

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Filformat

a Ett genomgående filformat

m Flera olika filformat

u Okänd filformatstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Kvalitetstest Avser förekomsten av testbilder och/eller referenstoner.

a Testbilder etc saknas

n Testbild etc krävs ej
Exempel: Filen är ej en reformatering

p Testbilder etc finns

u Okänt om testbilder etc finns eller ej

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

11 Master/Källa

Avser digitalt reformaterat material.

a Filens källa är en originalresurs

b Filens källa är en mikroform

c Filens källa är en maskinläsbar fil

d Filens källa är ett mellanoriginal
Avser ej mikroformer ( se kod b).
Exempel: Fotokopia, tidigare generationer av analogt ljud.

m Blandade källor

n Ej tillämplig
Filen är inte ett resultat av reformateringsprocess.

u Okänd källa

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

12 Kompression

a Filen är ej komprimerad

b Filen är komprimerad utan risk för informationsförlust

d Filen är komprimerad och dekomprimering medför informationsförlust
Exempel: JPEG, MPEG m Blandade tekniker

n Ej tillämplig u Okänd komprimeringsstatus

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

13 Reformateringskvalitet

a Brukskopia, ej arkivkvalitet

n Ej tillämplig

p Arkivkvalitet för långtidslagring

r Arkivkvalitet som kan duga som ersättningsexemplar

u Okänd kvalitet

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels