015 - Nummer i nationalbibliografi (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Nationalbibliografiskt nummer (R)

q Specificerande information (R)

z Makulerat/ogiltigt nationalbibliografiskt (R)

2 Nationalbibliografisk instans (NR)
Koden tas från en förteckning, se National Bibliography Number Source Codes.

6 Länkning (NR) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

015 ## ‡a f20054664 q nid.
[Fennica]

015 ## ‡a B67-20987 ‡a B67-20988 q (pbk)

015 ## ‡a F67-835 ‡q v. 1

015 ## ‡a F67-835 ‡q v. 2

015 ## ‡a 84-3117 ‡2 bnf

  • No labels