017 - Registreringsnummer för copyright (R)

Copyright- eller pliktexemplarsnummer för beskrivningsresursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Typ av nummer

# Copyright- eller pliktexemplarsnummer

8 Ej preciserat

Delfält

a Registreringsnummer (R)

b Instans som tilldelar nummer (NR)

d Datum (NR)

i Förklarande text (NR)

z Makulerat/ogiltigt nummer (R)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Copyright and Legal Deposit Number Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

017 ## ‡a EU781596 ‡b U.S. CopyrightOffice

017 ## ‡a VA26037 ‡a VA26038 ‡a VA26039 ‡a VA26040 ‡a VA26041 ‡a VA26042 ‡a VA26043 ‡b U.S. Copyright Office

017 #8 ‡i Orig. reg. ‡a JP732 ‡b U.S. Copyright Office ‡d 19510504

  • No labels