020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Nummer som den nationella ISBN-centralen har tilldelat en publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå  information om t.ex. Anskaffningsvillkor, makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan anges, då fältet upprepas (t.ex. ISBN för upplagan med hårda- eller mjuka pärmar, hela verkets och en del av verkets ISBN som separata fält).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)

‡c Anskaffningsvillkor (NR)

Förklaringar om pris och/eller anskaffningsvillkor anges inom parentes.

‡q Specificerande information (R)

‡z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)

‡6 Länkning (NR)

Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 978-952-333-292-8 ‡q hårda pärmar

020 ## ‡a 978-952-12-4027-0  ‡q mjuka pärmar ‡z 978-952-12-4028-7


020 ## ‡a 978-951-583-523-9 ‡q Svenska litteratursällskapet i Finland ‡q mjuka pärmar

020 ## ‡a 978-91-27-17152-7 ‡q Natur & Kultur ‡q mjuka pärmar

En publikation har två utgivare.


020 ## ‡a  978-951-29-7921-9 ‡q del 2 ‡q hårda pärmar


020 ## ‡a 951-45-8742-1 ‡q PDF

020 ## ‡a 951-45-8967-X ‡q HTML


020 ## ‡a 0394170660 ‡q Random House ‡q paperback ‡c $4.95

020 ## ‡a 9780060723804 ‡q acid-free paper


  • No labels