022 - Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)

Unikt nummer som är tilldelat en fortlöpande resurs. Se Finlands ISSN-central.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå på internationellt intresse

# Nivå ej angiven

0 Internationellt intresse, fullständig post registrerad med ISSN

1 Inte internationellt intresse, förkortad post registrerad med ISSN

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a ISSN, International Standard Serial Number (NR)
Fortlöpande resursens giltiga ISSN-beteckning. Texten ISSN kan skapas på skärm.

‡l ISSN-L (NR)
ISSN som möjliggör klustring av - eller länkning mellan - olika versioner/manifestationer (exempelvis tryckt respektive online) av samma fortlöpande resurs. ISSN-L kan skapas på skärm.

‡m Annullerat ISSN-L (R)
Varje annulerat ISSN-L anges med eget delfält ‡m. Annulerat ISSN-L kan skapas på skärm.

‡y Felaktigt ISSN (R)

‡z Annullerat ISSN (R)

‡0  Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
ISSN-numrets URL eller URN

‡1 - Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 ISSN-cenralens kod (NR)
Koden tas från en förteckning, se ISSN National Centres code list. Finlands ISSN-centralens kod är a

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

022 ## ‡a 1455-8904

022 ## ‡y 0006-291X

022 ## ‡a 0786-5368 ‡y 0785-8015 ‡z 0785-9015

022 0# ‡a 0145-0808 ‡z 0361-7106

022 0# ‡a 1456-954X ‡l 1455-1616 ‡m 1456-954X ‡2 a
222 #0 ‡a Acta electronica Universitatis Tamperensis

022 0# ‡a 0786-5368 ‡y 0785-8015 ‡z 0785-9015 ‡2 a
222 #0 ‡a Elävän kuvan vuosikirja

022 0# ‡a 1534-9322 ‡0 http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322

022 0# ‡a 2342-1568 ‡0 https://urn.issn.org/urn:issn:2342-1568

  • No labels