026 - Fingerprint identifier (R)

Avser identifkation av äldre böcker och konstrueras som en teckengrupp, där de ingående tecknen enligt bestämda principer har hämtats från specifika positioner och sidor i boken. De principer som har tillämpats för konstruktionen anges med kod i delfält ‡2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Första och andra grupp av tecken (R)

b Tredje och fjärde grupp av tecken (R)

c Datum (NR)

d Volym- eller delnummer (R)

e Oanalyserat fingerprint (NR)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Fingerprint Scheme Source Codes.

5 Institution till vilken fältet hör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

026 ## ‡a dete nkck ‡b vess lodo 3 ‡c Anno Domini MDCXXXVI ‡d 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

026 ## ‡e dete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

  • No labels