028 - Utgivarens eller distributörens nummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck, annat musikrelaterat material och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning -- Allmän). På grund av första indikator kan genereras en anmärkning, som visar typen av nummer. Fältet kan upprepas om flera beteckningen hör samman med exemplaret.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av nummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

1 Matrisnummer
Nummer på master för upptagningens/inspelningen.

2 Plåtnummer (musiktryck)
Nummer tilldelat av utgivaren.

3 Editionsnummer eller annat musikens utgivarnummer (musik)

4 Videoupptagningens utgivarnummer

5 Annat editionsnummer

6 Distributörens nummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

0 Ingen anmärkning eller biuppslag

1 Anmärkning och biuppslag

2 Anmärkning, inget biuppslag

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Utgivarens eller distributörens nummer (NR)

b Utgivare eller distributör (NR)
Obs! Ordningsföljd av delfälten avviker i Finland från ursprungliga formatet: b, a.

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

 Exempel

028 01 ‡a KIDS0197

028 00 ‡a 89023-L

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-2 ‡q (CD)

028 01 ‡b Fazer Records ‡a 3984-22086-4 ‡q (C-kas.)

028 11 ‡a LVM72381

028 11 ‡b Deutsche Grammophon Gesellschaft ‡a 256A090

028 21 ‡a S9432

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a B&H8797

028 41 ‡b MGM/UA ‡a MV600167

028 41 ‡b Vidmark Entertainment ‡a VM5108

  • No labels