037 - Förvärvskälla (R)

Information behövs för beställning av resursen eller dess kopia.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av förvärvskällor

# Odefinierad / Första eller enda förvärvskälla

2 Mellanliggande förvärvskälla

3 Nuvarande / Senaste förvärvskälla

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Lagernummer (NR)
Också t.ex. distributörens, utgivarens och säljarens nummer för annat material än musik, musikrelaterat material eller av-material har lagrats i dethär fältet.

b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)

c Anskaffningsvillkor (R)
Används för fortlöpande resurser (för monografiska resurser föredras 020/024 ‡c).

f Utgåvans fysiska medium (R)

g Ytterligare mediespecifika karakteristika (R)

n Anmärkning (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

037 ## ‡a 001689 E ‡b Vienna Tourist Board

037 ## ‡b Ruth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA ‡c $20

037 ## ‡a 149866 ‡b GAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax)

037 ## ‡a PB-363547 ‡b NTIS ‡f paperikopio ‡c ‡3 ‡f mikrokortti ‡c $2

037 ## ‡b American Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 ‡c $24.00 (institution, U.S.) ‡c $26.00 (institution, foreign) ‡c $14.00 (individual, U.S.) ‡c $16.00 (individual, foreign)

037 ## ‡b University Microfilms ‡f mikrokortti ‡c 12 eur ‡n Saatavana vain ilman värejä

037 ## ‡b EROS Data Center ‡f 9-track tape; ‡g DEM; ‡c $40 (per file) ‡c $20 (per file in groups of 2 to 6) ‡c $90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more). ‡g ASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch

037 3# a ISSN_12860042 b Portico n Cambridge University Press 5 Uk

037 3# ‡3 2014 ‡a ammy ‡b Oxford University Press ‡5 Uk

037 ## ‡a ISSN_23264624 ‡b Portico ‡n Wiley ‡5 Uk

  • No labels