039 - Finländskt kartverkkoordinatsystem - finländskt fält (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kartbladets nummer (R)

b Koordinatsystemet (NR)

  • a - baskoordinatsystem
  • b - gemensamt koordinatsystem
  • c - annat system
  • d - EUREF-FIN

d Västliga koordinater (NR)

e Östliga koordinater (NR)

f Nordliga koordinater (NR)

g Sydliga koordinater (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

039 ## ‡a 432301 ‡b a ‡d 4460 ‡e 4470 ‡f 7050 ‡g 7040

  • No labels