310 - Nuvarande utgivningsfrekvens (NR)

Verkets eller dess uppdaterings nuvarande utgivningsfrekvens. Utgivningsfrekvensens begynnelsetid anges, då den inte är densamma som publikationens begynnelsetid.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Frekvens (NR)
Uppgiften kan kompletteras med koder i 008/18-19--fortlöpande.

b Tidpunkt för senaste ändring i utgivningsfrekvens (NR)
Tidpunkten skiljer sig från publikationens begynnelsetid, varför också tidigare frekvens anges i fält 321.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

310 ## ‡a Oregelbunden, ‡b 2001-

310 ## ‡a Kontinuerlig uppdatering, ‡b 2004-

310 ## ‡a Osa lehden sisällöstä uusitaan päivittäin, osa viikoittain

310 ## ‡a Tre gånger per år

310 ## ‡a Uutisten päivitys klo 12:30 paikallista aikaa

310 ## ‡a Jatkuva eräajopäivitys

  • No labels