340 - Fysiskt medium (R)

Fysisk beskrivning för en resurs, vars användning kräver teknisk apparatur eller grundligare beskrivning av resursens egenskaper för att öka användbarhet eller stöda samlingsarbete.

Resursernas egenskaper kan beskrivas med koder i fält 007 (Koder för fysiska bäraregenskaper) och 008 (Mediespecifika koder). Fält 340 kan upprepas för varje delfält ‡3

Då flera termer eller koder från samma lista anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält i samma fält. Termer och koder från olika listor anges i varsitt 345-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a Material i underlag. Konfiguration och form (R)
Mediets fysiska material (t.ex. acetat, lera, pergament, trä) och sammansättning  (t.ex. kassett, chips, videoband).

‡b Mått (R)

‡c Material som lagts på ytan (R)
Material som lagts på underlaget (t.ex. bläck, målfärg, blekmedel).

‡d Registreringsteknik (R)
Teknik som använts vid registreringen (t.ex. hålslagning, formgjutning, röntgenstråle).

‡e Ram och stödkonstruktion (R)
Material som använts i ramarna eller i skivornas formar.

‡f Återgivningshastighet (R)
Normalhastighet eller det relationstal enligt vilket objektet skall återges för att innehållet skall vara användningsdugligt (tex. en inspelnings varvtal).

‡g Färginnehåll

‡h Plats inom mediet (R)

‡i Krav på teknisk utrustning (R)

‡j Version (R)

‡k Layout (R)

‡l  Typ av bokband (R)
Metod som använts för att binda in ett publicerat eller opublicerat material, eller annan information gällande bindningen. Termer ur en kontrollerad vokabulär rekommenderas, t.ex. Metadataordlistan https://finto.fi/mts/fi/page/m4402?clang=sv.
Övrig information om bindningen kan anges i fält 563 (Anmärkning om bandtyp)

‡m Bokens storlek (R)

‡n Fontens storlek (R)

‡o Polaritet (R)

 ‡p Typ av Illustraton (R)
Typ eller typer av illustration/illustrativt innehåll som resursen innehåller.

‡0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡2 Termens ursprung (NR)
Källa för termerna som använts i delfälten om de tagits från en kontrollerad vokabulär.

‡3 Del av materialet som avses (NR)

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

340 ## ‡a marble.

340 ## ‡a parchment ‡b 20 cm. folded to 10 x 12 cm.

340 ## ‡3 self-portrait ‡a rice paper ‡b 7" x 9" ‡c colored inks ‡e none ‡h between entry for April 7 and April 19, 1843.

340 ## ‡d handwritten ‡d typed.

340 ## ‡j original ‡2 rdagen

340 ## ‡j printing master ‡2 rdagen

340 ## ‡k double sided ‡2 rda

340 ## ‡m folio ‡2 rda

340 ## ‡m 4to ‡2 rda

340 ## ‡n giant print (36 point) ‡2 rda

340 ## ‡o positive ‡2 rda

340 ## ‡a wove paper
340 ## ‡c ink ‡2 rdamat
340 ## ‡c gouache ‡2 rdamat
340 ## ‡d lithography ‡2 rdapm
340 ## ‡d collage
340 ## ‡g polychrome ‡2 rdacc

  • No labels