357 - Upphovsmans bestämmelser för spridning (NR)

Upphovsmannens eller producentens bestämmelser för spridning. I delfält ‡a anges en specifik term, som anger att upphovsmannen eller producenten handhar rättigheterna till verket.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kontrollterm (NR)

b Upphovsansvarig institution (R)

c Godkända mottagare av material (R) 

g Övriga restriktioner (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

357 ## ‡a PROPIN ‡b Lockport Aviation ‡c Northfield Avionics Project 11234 ‡c Air Frames Inc., Project 11234 Support Team

357 ## ‡a ORCON ‡b ITAC ‡c CIA ‡c DIA ‡c UKIA

357 ## ‡a ORCON ‡b ITAC ‡c 313 th MIB ‡c Distribution List B-32-91 ‡g Must be returned to originator after 30 days

  • No labels