490 - Serietitel (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Seriebiuppslag

0 Seriebiuppslag saknas

1 Seriebiupplslag (fält 800-830) finns

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

‡a Serieuppgift (R)
Hela serietiteln placeras med inmatad interpunktion i delfält ‡a. Hit alltså även deltitlar, delnummer och eventuell upphovsuppgift m.m. som utgör del av serietiteln.

‡l Library of Congress hyllsignum (NR)

‡v Delnummer (R)

‡x ISSN (R)

‡y - Felaktigt ISSN (R)

‡z - Makulerat/tillbakadraget ISSN (R)

‡3 Del av materialet som avses (NR)

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 0# ‡a Pelican books

490 1# ‡a Uniform crime reports

490 1# ‡a Department of the Army pamphlet ; ‡v 27-50

490 1# ‡a [1981-]: Reference works

490 1# ‡a Bulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

490 1# ‡a v. 9-[10]: MPCHT art and anthropological monographs ; ‡v no. 35

490 1# ‡a Annual census of manufactures = ‡a Recensement des manufactures, ‡x 0315-5587

490 1# ‡a Bulletin / Engineering Experiment Station ; ‡v no. 50 ‡l (TA7.O74)

490 1# ‡a Map / Geological Survey of Alabama ; ‡v 158, plate 3

  • No labels