504 - Anmärkning - Bibliografi etc. (R)

Används då resursen innehåller en eller flera bibliografier, diskografier, filmografier eller andra bibliografiska källhänvisningar.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Antal referenser (NR)
Används för att ange bibliografins signifikans.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

504 ## ‡a Hannu Soikkasen julkaisutoiminta / Terttu Turunen: s. 443-466.

504 ## ‡a Cumulative index vol. 1(1941)-35(1977). - 1979.

504 ## ‡a Tie- ja palveluhakemisto sekä hakuruudusto.

504 ## ‡a Tekstiliitteessä Kari Peitsamon diskografia.

504 ## ‡a Bibliografi: s. 238-239.

504 ## ‡a Källhänvisningar: s. 125-152.

504 ## ‡a Innehåller bibliografiska referenser.

  • No labels