526 - Anmärkning - Studieprograminformation (R)

Här anges studieprogram, där resursen används. I fältet kan man även ange detaljinformation om studieprogrammet. Fältet används i allmänhet för studie- eller kursprogram som grundar sig på den allmänna läroplanen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) kan styra standardfras

0 "Läsprogram: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Programnamn (NR)

b Intressenivå (NR)

c Läsnivå (NR)

d Poängvärde (NR)

i Text (NR)

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

526 0# ‡a That's A Fact, Jack! ‡b 5-10 ‡c 6.0. ‡d 100.

526 0# ‡a That's A Fact, Jack! ‡b 5.5 ‡c 4.5 ‡d 100.

526 8# ‡i January 1999 selection for: ‡a Happy Valley Reading Club.

  • No labels