583 - Anmärkning - Åtgärd (R)

Information om bearbetning, hänvisning och uppbevaring av resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information

1 Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Standardterminologi som beskriver åtgärden.

b Identifikation (R)
Kod eller definition som anger en viss åtgärd i samband med den tidpunkt som anges i delfält ‡c.

c Tidpunkt (R)
Konkret klockslag, datum eller år för en åtgärd.

d Tidsintervall (R)
Tidsintervall som inte kan uttryckas med en konkret tidpunkt.

e Händelse som utlöser åtgärd (R)

f Laglig grund för åtgärd (R)
Förordningar, föreskrifter, rapportrar eller lagar (i fulltext eller som citat), som åtgärderna grundar sig på.

h Ansvarig instans (R)
Person, organisation eller myndighet som ansvarar för åtgärderna.

i Metod (R)
Metod eller teknik för åtgärdens förverkligande.

j Plats (R)
Uppgifter om den plats där det beskrivna resurser kan ses.

k Person eller institution som åtgärdar (R)

l Materialets status eller skick (R)

n Antal enheter som åtgärdats (R)

o Typ av fysisk enhet (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN som gör det möjligt att nå den elektroniska resursen.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Resource Action Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

583 ## ‡a Databasen konverteras till MARC 21 -format ‡c 2008

583 0# ‡a transfer ‡e at conclusion of court case

583 ## ‡a queued for preservation ‡c 19861010 ‡e priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

583 1# ‡a will transform digitally ‡c 20031104 ‡i OCR ‡z queued for digitization, Nov. 4, 2003 ‡2 pda ‡5 NIC

  • No labels