600 - Ämnesord - Personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100 .

0 Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn.

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings (MeSH)

3 National Agricultural Library subject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2.

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".

c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan.

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)  

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan.

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält ‡a.

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Underindelning - formämnesord (R)

x Underindelning - allmän (R)

y Underindelning - kronologisk (R)

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Ralation (R)
Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

600 14 ‡a Sibelius, Jean.

600 14 ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡e komp. ‡t Don Giovanni, ‡n KV527.

600 04 ‡a Aapeli.

600 04 ‡a Alexander I, ‡c kejsare av Ryssland.
Enligt finländsk rekommendation används inte ordningstalsdelfält ‡b.

600 34 ‡a Limnell, ‡c släkt.

600 04 ‡a Herman, ‡c Alaskalainen.

600 04 ‡a Jesaja, ‡c profeetta.

600 04 ‡a Isis, ‡c gudinna.

600 04 ‡a Laika, ‡c hund.

600 04 ‡a Norodom Sihanouk, ‡c kung av Kambodja.

600 14 ‡a Kivi, Aleksis, ‡d 1834-1872. ‡t Nummisuutarit.

600 10 ‡a Shakespeare, William, ‡d 1564-1616. ‡t Hamlet.

600 14 ‡a Rokka, Antti, ‡c fikt.

600 04 ‡a Leonardo, ‡c da Vinci. ‡t Mona Lisa.

600 10 ‡a Reagan, Ronald ‡x Assassination attempt, 1981.

600 10 ‡a Smith, ‡d f. 1813.

600 30 ‡a Přemyslid dynasty.

600 10 ‡a Drake, Francis, ‡c Sir, ‡d 1540?-1596.

600 00 ‡a Gautama Buddha ‡v Early works to 1800.

600 10 ‡a Shakespeare, William, ‡d 1564-1616 ‡x Criticism and interpretation ‡x History ‡y 18th century.

600 10 ‡a Ford, Gerald R., ‡d 1913- ‡x Museums ‡z Michigan.

  • No labels