762 - Länkfält - Underserie (R)

Läggs i post för huvudserie, för att länka till underordnad(e) serie(r) (vertikalt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Har underserie: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan objektet som beskrivs i fält 76X - 78X och objektet i fält 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760

/ 0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Suomen virallinen tilasto / ‡c Tilastokeskus.
762 0# ‡t Tietilasto

245 00 ‡a Tulot ja kulutus / ‡c Tilastokeskus.
762 0# ‡t Tulonjakotilasto. ‡c Painettu ‡x 0785-9880

245 00 ‡a Helsinki suunnittelee / ‡c Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto.
762 0# ‡t Helsingin kaavoituskatsaus ‡x 1239-8845

  • No labels