765 - Länkfält - Original till översättning (R)

Läggs i post för översättning, för att länka till originalutgåva (horisontellt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Översättning av: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se ‡t).

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760 ‡i för beskrivning och exempel.

k Serieuppgift (R)
Länkmålets 4XX eller 8XX

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)
Länkmålets 088.

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
Länkmålets 027.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)
Länkmålets 020.

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Meie Atrium : ‡b Atria kontserni personaliajakiri / ‡c väljaandja Atria Yhtymä oyj.
765 0# ‡t Meidän Atrium ‡c (Suomenkielinen p.) ‡x 1796-5748

245 00 ‡a Tetra pak : ‡b asiakaslehti.
765 0# ‡t Tetra pak ‡c (Svensk utg.) ‡x 0346-301X

245 00 ‡a Annual report of the Ombudsman for Minorities ‡h [Elektroninen aineisto]
765 0# ‡t Vähemmistövaltuutetun vuosikertomus ‡c (Verkkojulkaisu) ‡x 1796-4091

245 00 ‡a Russian journal of coordination chemistry.
765 0# ‡t Koordinacionnaâ himiâ

130 0# ‡a Kunststoffe, ‡l engelska.
245 10 ‡a Kunststoffe international.
765 0# ‡t Kunststoffe ‡x 0023-5563

  • No labels