767 - Länkfält - Översättning (R)

Läggs i post för originalutgåva (eller intermediär/mellanliggande översättning), för att länka till översättning (horisontellt samband). 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# " Översatt under titel: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Meidän Atrium : ‡b Atria-konsernin henkilöstölehti / ‡c julkaisija Atria Yhtymä oyj.
767 0 #‡t Musu? Atrium ‡c (Lietuvis?kas leidim) ‡x 1796-5756
767 0# ‡t Nas? Atrium ‡c (Russkoe izd.) ‡x 1796-5764
767 0# ‡t Meie Atrium ‡c (Eesti välj.) ‡x 1796-5772
767 0# ‡t Vårt Atrium ‡c (Svensk utg.) ‡x 1796-5780

245 00 ‡a Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan.
767 0# ‡t Riksdagens justitieombudsmans berättelse över sin verksamhet ‡x 0356-3006
767 0# ‡t Report of the Parliamentary Ombudsman ‡x 0355-9211
767 0# ‡t Report of the Finnish Parliamentary Ombudsman ‡x 0784-5677

245 00‡a Tilastokatsaus ‡h [Elektroninen aineisto] / ‡c Tilastokeskus.
767 0# ‡t Bulletin of Statistics / Central Statistical Office of Finland ‡x 0788-4761

  • No labels