770 - Länkfält - Supplement, Specialnummer, Del (R)

Läggs i huvudposten för att länka till särkatalogiserade supplement, specialnummer, index och liknande (vertikalt samband). 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Har supplement: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR) 

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
Länkmålets 027.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Helsingin sanomat.
770 0# ‡t Helsingin sanomat. Kuukausiliite ‡x 0780-0096

245 00 ‡a Computer physics communications ‡h [Elektroninen aineisto]
770 0# ‡t Computer physics communications program library ‡x 1386 9485

245 00 ‡a Journal of cellular biochemistry.
770 0# ‡t Journal of cellular biochemistry. Supplement ‡x 0733-1959

245 10 ‡a Stormvindar : ‡b en bok om ödesåret 1809 / ‡c red.: Ingvar von Malmborg.
770 0# ‡t 100 finska kartor i Krigsarkivet ‡d 2009 ‡z 9789197819701

  • No labels