772 - Länkfält - Huvudpost (R)

Läggs i post för del, specialnummer eller liknande, för att länka till huvudpost (vertikalt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Supplement till: "

0 Huvudpost
Används då länkfältet avser huvudpost till flerbandsverk.

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)

d Utgivning (NR)  

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Helsingin sanomat, ‡p Kuukausiliite.
772 0# ‡t Helsingin sanomat ‡x 0355-2047

245 00 ‡a Donne?es statistiques pour la Haute-Normandie.

772 1#‡t Statistiques pour l'économie normande ‡g 1979- ‡w (OCoLC)6260766
772 1# ‡t Aval ‡g [1982-]

245 10 ‡a 100 finska kartor i Krigsarkivet.
772 1# ‡t Stormvindar ‡d 2009 ‡z 9789188366856

  • No labels