780 - Länkfält - Föregående titel (R)

Används vid titeländring för att länka till närmast föregående titel (kronologiskt samband). Standardfras kan formuleras utgående från andra indikatorns värde.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

0 Fortsätter

1 Fortsätter delvis

2 Ersätter

3 Ersätter delvis

4 Bildad genom sammanslagning av... och...:

5 Har införlivat

6 Har delvis införlivat

7 Har brutits ut från

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer Länkmålets BibID (R)
Länkmålets BibID.

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Hiidenkivi : ‡b suomalainen kulttuurilehti / ‡c julkaisijat: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen kotiseutuliitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
780 04 ‡t Kieliposti ‡x 0783-2958
780 04 ‡t Elias ‡c Helsinki. 1988 ‡x 0785-5249
780 04 ‡t Kotiseutu ‡x 0047-3677

245 00 ‡a Allt om film.
780 04 ‡t Ingmar ‡x 1652-3024
780 04 ‡t Stardust, allt om film ‡x 1653-3372

245 04 ‡a The European physical journal ‡h [Elektroninen aineisto]. ‡n D, ‡p Atoms, molecules and clusters.
780 04 ‡t Journal de physique. II ‡c Online
780 04 ‡t Zeitschrift für Physik. D. Atoms, molecules and clusters ‡c Online ‡x 1431-5866

245 00 ‡a Kone & kuljetus : ‡b raskas kalusto, tavaran kuljetus ja käsittely, huolto ja lisälaitteet.
780 05 ‡t Rahti & huolinta ‡x 1457-4160

245 00 ‡a EMMA - Espoon modernin taiteen museon julkaisuja.
780 00 ‡t Espoon taidemuseon julkaisuja ‡x 1459-6946

  • No labels