811 - Seriebiuppslag under konferensnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 111.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)

c Konferensort (R)

d Konferensår eller fördragsdatum (R)

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)

h Medieterm för verk (NR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer(R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 800.
/0 - Medietyp
/1 - Bibliografisk nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ; ‡v vol. no 5
811 2# ‡a International Congress of Romance Linguistics and Philology ‡n (17th : ‡d 1983 : ‡c Aix-en-Provence, France). ‡t Actes du XVIIème Congrès international de linguistique et philologie romanes ; ‡v vol. no. 5.

490 1# ‡a Nutrition and food science ; ‡v v. 1
811 2# ‡a International Congress of Nutrition ‡n (11th : ‡d 1978 : ‡c Rio de Janeiro, Brazil). ‡t Nutrition and food science ; ‡v v. 1.

490 1# ‡a Delaware symposia on language studies ; ‡v 4
811 2# ‡a Delaware Symposium on Language Studies. ‡t Delaware symposia on language studies ; ‡v 4.

  • No labels