850 - Ägande institution (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Bibliotekssigel (R)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

850 ## ‡a AAP ‡a CU ‡a DLC ‡a MiU

  • No labels