856 - Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R)

Delfält som inte längre är i bruk (21.4.2021):

‡b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.

‡h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.

‡i Instruktion (R)

‡j Bits per sekund (NR)

‡k Lösenord (NR)

‡l Inloggningssekvens (NR)

‡m Kontaktadress för assistans (R)

‡n Värddatorns placering (NR)

‡r Inställningar (NR)

‡t Terminalemulering (R)

Datan ur dem kommer att försvinna och bör om möjligt flyttas till andra fält (t.ex. istället för IP-adresser noterar man serverns Internet-namn).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Åtkomstmetod

# Uppgift saknas

0 E-post

1 FTP

2 Remote login (Telnet)

3 Dial-up

4 http

7 Metod specificerad i ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande till beskriven resurs

# Uppgift saknas

0 Beskriven manifestation
Den i katalogposten beskrivna manifestationen är åtkomlig för nedladdning och/eller läsning (motsvarande) via Internet.

1 Annan manifestation
Annan manifestation av den beskrivna resursen är åtkomlig för nedladdning och/eller läsning (motsvarande) via Internet. 856-fältet är i detta fall att betrakta som en hänvisningslänk från till exempel en katalogpost för den tryckta manifestationen.

2 Relaterad resurs
Hit 856-länkar till delar, sammanfattningar (abstracts), innehållsförteckningar (Table of Contents), eller andra resurser som på något sätt hör samman med den resurs som beskrivs i katalogposten.

8 Förhållandet ej preciserat

Delfält

a Värddator (namn) (R)

c Kompression (R)
Kan även användas för uppgift om vilket program som krävs för att packa upp en komprimerad fil.

d Sökväg (R)

f Elektroniskt namn (R)

o Operativsystem (NR)

p Port (NR)

q Elektronisk formattyp (NR)
T.ex.: text/html, ASCII, JPEG

s Filstorlek (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
URN (Uniform Resource Name), DOI (Digital Object Identifier), eller annan beständig länksyntax, rekommenderas när så är tillämpligt. I andra hand, använd URL (Uniform Resource Locator)

v Resursen tillgänglig (tider) (R)

w Postens kontrollnummer (R)

x Intern anmärkning (R)

y Länktext (R)
Kan användas i stället för delälfält ‡z, då anmärkningen är avsedd att fungera som länktext i t.ex. en webb-OPAC. Anmärkningsdelfälten ‡x, ‡y och ‡z placeras sist i fältet.

z Offentlig anmärkning (R)
Allmän offentlig anmärkning avsedd att förtydliga URI-länkens syfte, eller sambandet med den beskrivna resursen. Anmärkningsdelfälten ‡x, ‡y och ‡z placeras sist i fältet.

2 Åtkomstmetod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Electronic Access Methods Code List.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Tillgång (NR)
Kod som anger om det finns restriktioner för resursen som nämns i delfält ‡u

  • 0 - Inga restriktioner
  • 1 - Restriktioner finns
  • u - Odefinierat
  • z - Annat

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 10 ‡a Oudosta kulkijasta ihmiseksi : ‡b suomalainen bushmannilähetystyö ja sen välittämä kuva bushmanneista vuosina 1950-1985 / ‡c Teuvo Raiskio.
856 4# ‡u http://herkules.oulu.fi/isbn9514246918/ ‡q PDF ja HTML

245 00 ‡a Sähköinen Suomen säädöskokoelma.
856 4# ‡u http://www.edita.fi/sk/ ‡u URN:ISSN:1455-8904 ‡q HTML ja PDF

245 00 ‡a Ammattiaapinen  / ‡c Erja Lohikoski ... toimittaja.
856 4# ‡u http://www.edita.fi/tuotteet/ammatti/ ‡u URN:NBN:fi-fe976285 ‡q HTML

245 10 ‡a Kiusaamisesta välittämiseen : ‡b koulukiusaamiskokemukset ja niiden vaikutukset aikuisuuden näkökulmasta / ‡c Esa Lindberg, AnnaMarit Nuolikoski-Kankaanpää.
856 4# ‡u http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/h/655.pdf

  • No labels