910 - Hänvisning - institutionsnamn -- finländskt fält (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) -

# Odefinierad

1 Namn på statligt eller annat förvaltningsområde

2 Annan institution

Andra indikator (Ind. 2) -

# Se-hänvisning

1 Se även-hänvsing

Delfält

a Huvudinstitution (NR)

b Underordnad institution (NR)

c  Konferensort (NR)

d  Konferensår (R)

g Tilläggsinformation (NR)

n Ordningsnummer (NR)

t Titel (NR)

y Hänvisningens objekt i klartext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

  • No labels