345 - Egenskaper för rörliga bilder (R)

Tekniska specifikationer relaterade till rörliga bilder

Då flera termer eller koder från samma lista anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält i samma fält. Termer och koder från olika listor anges i varsitt 345-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Presentationsformat (R)

b Projiceringshastighet (R)

c Bildformat som siffror (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet med siffror.

d Bildformat som term (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet som term.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

345 ## ‡a 3D ‡b 48 fps ‡2 rda

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

345 ##$c1,43:1 $dIMAX

  • No labels