You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

76X-78X - Länkfält

Kentät 760-78X sisältävät tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä muista bibliografisista kohteista. Jokainen linkkikenttä kuvaa erilaista suhdetta tietueessa kuvaillun kohteen ja siihen liittyvän kohteen välillä. Suhteita on kolmea laatua: 1) tiedot suhteista voivat auttaa käyttäjää jatkamaan tiedonhakua ilman, että liittyvä kohde hankitaan fyysisesti käsiin (esim. jatkuvien julkaisujen edeltäjä tai kuvailun kohteen käännös); 2) liittyvä kohde täytyy hankkia fyysisesti käsiin, jotta kuvailtua kohdetta voidaan käyttää (osakohteen emokohde, esim. lehden numero joka sisältää tietyn artikkelin); 3) liittyvä kohde on isomman kokonaisuuden osa (esim. yksittäiset valokuvat, jotka sisältyvät visuaalisen aineiston kokoelmaan). Linkkikenttien tarkoitus on mahdollistaa vakionäyttötekstien muodostaminen tietueeseen, johon ne on tallennettu, sekä järjestelmän avulla tapahtuva toisiinsa liittyvien tietueiden välinen linkitys ja/tai tiedonhaku näillä tiedoilla.

  • No labels