You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)

Tuo etuuksia julkaisun käsittelyyn postissa.

Ger förmåner för postal behandling av publikationen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Registreringsnummer (NR)

Kuusi numeroa tasataan oikealle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on nolla.

Sex nummer högerjusterad med inledande nollor.

b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS

  • No labels