You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

306 - Speltid (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Speltid (R)

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat äänitteen keston tai nuottijulkaisussa ilmoitetun musiikkiteoksen keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit (tt) merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit (mm) merkitään kahtena nollana.

Sex siffor i formatet ttmmss beskriver ljudinspelningens speltid eller musikverkets längd som det beskrivs i en notpublikation. Om speltiden är mindre än en timme, anges timmarna (tt) med två nollor. Om speltiden är mindre än en minut, anges också minuterna (mm) med två nollor.

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

306 ## ‡a 002016

306 ## ‡a 003100 ‡a 001839

  • No labels