You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)

Tietoja tiedoston dokumentaatiosta, esim. manuaalit, joissa selitetään tiedoston sisältöä ja käyttöä.

Till exempel manualer, där en datafils innehåll och användning förklaras.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Fildokumentation: "

8 Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

z ISBN (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

556 ## ‡a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

556 8# ‡a Documentation also available as FSWEC- 77/0387-1.

556 ## ‡a BASIC reference. 3rd ed. Boca Raton, Fl. : IBM, c1984. (Personal computer hardware reference library); 6361132.

  • No labels