Logiikka I, kevät 2013

Luennoitsija: Jouko Väänänen, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

Laajuus: 10 op.

Tyyppi: aineopintoja

Opetus: Kurssin opetus koostuu laskuharjoitustehtävistä, ohjauksesta sekä luennoista. Kurssi suoritetaan kurssikokeella. Pääosa opiskelusta on laskuharjoitustehtävien tekemistä ja kurssikirjan lukemista. Näihin molempiin saa apua ohjaajilta, jotka päivystävät Exactumin 3. kerroksessa joka päivä. Viikottaiset tehtävät palautetaan kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtäviin liittyviä asioita käsitellään luennoilla. Luennoilla valotetaan myös kirjan teksiä.

Esitietovaatimukset: Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Ajankohtaista

 • 7.1.13 Muista ilmoittautua kurssille. Tarvitset tehtävien palauttamiseen kurssitunnuksen, eikä tunnusta voida luoda, ellet ole ilmoittautunut. Jos siis haluat palauttaa tehtäviä, ilmoittaudu kurssille ajoissa. Ensimmäiset tehtävät palautetaan jo ensimmäisellä viikolla.
 • 17.1.13 Harjoitusten 2 tehtävään 6 on tehty korjaus 17.1.2012 klo 12:26.
 • 21.1.13 Tehtävää 13 tarkennettiin 21.1.2013 klo 8:57.
 • 8.2.13 klo 15:07. Tehtävään 14 on tehty korjaus.
 • 10.2.13 Vihje harjotusten 5 tehtävään 9: Tee tilapäinen oletus joka on väitteen negaatio. Sitten huomaa, että B:stä voi aina päätellä (A nuoli B):n.
 • 19.2.13 Tehtäviä 7 on muutettu: On lisätty palautusaikaa ja lisätty kaksi uutta tehtävää.
 • 22.2.13 Myös koeviikolla 25.2.-1.3. on mahdollista tehdä harjoituksia ohjatusti. Koeviikon ohjausajat.
 • 23.2.13 Semanttista puuta sanotaan lopulliseksi jos siinä on jokaiseen solmuun sovellettu asiaan kuuluvaa sääntöä. Jos puu ei ole lopullinen, se voi antaa puutteellista informaatiota, kuten harjoitusten 6 tehtävistä ilmenee.
 • 4.3.13 Koe- ja väliviikkojen takia harjoituksen 6 korjausten palautusaikaa jatketaan 13.3. asti.
 • 8.4.13 Harjoitusten 11 tehtävään 4 tehtiin lisäys "ja x vapaa y:lle kaavassa B" "y ei esiinny vapaana kaavassa B".
 • 9.4.13 Harjoitusten 11 tehtävä 4 käsitellään tähdettömänä tehtävänä eli sitä ei tarkasteta.
 • 15.4.13 Harjoitusten 12 tehtävässä 6 oletetaan n=2.
 • 15.4.13 Muutoksia ohjausajoissa tiistaista 16.4. alkaen. 
 • 19.4.13 Semanttisen puun kvanttorisäännöissä on huomattava, että termejä tarkastellaan oksalla siihen solmuun asti, missä purkusääntöä sovelletaan. Samoin on huomattava, että kummankin kvanttorin kohdalla toista kvanttorisäännöistä voi soveltaa toistuvasti.
 • 23.4.13 Monisteessa "Logic One" käytetään mallin (eli struktuurin) universumille sekä nimitystä "domain" että "universe". Nämä kaksi sanaa tarkoittavat siis mallien kohdalla yhtä ja samaa asiaa.
 • 24.4.13 Harjoitusten 13 tehtävässä 7 predikaattisymbolin P0 pitäisi olla R0
 • 25.4.13 Monisteessa "Logic One" on Proposition 2.21:ssä ja Problem 361:ssä korjattu muutama M pilkutetuksi symboliksi M'.
 • 26.4.13 Kaikkien harjoitusten ratkaisut on tarkastettu ja kirjattu. Nouda omasi laatikoista salin C323 edestä.
 • 26.4.13 Tarkista oma lisäpistekertymäsi tästä listasta.
 • 26.4.13 (blue star) Huom. vappuviikolla on ohjausta maanantaina 29.4. klo 12-16 ja torstaina 2.5. klo 12-17. (blue star)
 • 26.4.13 Kertaustehtävät löytyvät nyt suomeksi.
 • 29.4.13 Harjoitusten 13 tehtävän 5 ratkaisuehdotuksessa semanttinen puu on tehty nyt oikealle lauseelle.

Harjoitukset

Kurssilla annetaan viikottain laskuharjoituksia, jotka opiskelijat ratkovat ja palauttavat kirjallisesti. Laskuharjoitusten tekeminen alkaa heti ensimmäisellä luentoviikolla. Tehtävien tekeminen ei ole pakollista, mutta välttämätöntä kurssin sisällön oppimiseksi. On hyvin vaikea päästä kokeesta läpi, jos ei ole tehnyt laskuharjoituksia.

Laskuharjoituksia tehdään ohjaajien avustuksella Exactumin kolmannessa kerroksessa salissa C323 sekä käytävillä. Ohjauksessa voi viettää aikaa niin paljon kuin haluaa. Ohjausta on tarjolla useita tunteja viikossa (ohjausajat).

Laskuharjoitustehtäviä on kahdenlaisia. Tähdellä merkityt tarkistetaan ja niistä saa pisteitä vain silloin, kun tehtävä on tehty oikein. Tehtäviä saa kuitenkin korjata ja palauttaa uudelleen. Myös tähdettömät tehtävät palautetaan, mutta ohjaajat eivät tarkista niitä yksityiskohtaisesti. Tähdettömien tehtävien tarkistaminen on siis opiskelijan omalla vastuulla. Tähdettömistä tehtävistä ilmestyy kurssin sivulle esimerkkiratkaisut, joiden avulla ratkaisujaan voi tarkastaa.

Harjoitustehtäviä tekemällä ansaitsee lisäpisteitä, joilla voi korvata koepisteitä. Tähdellä merkityistä oikein tehdyistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Pisteet kertyvät seuraavasti:

Tehty oikein

≥ 45 % 

≥ 60 % 

≥ 75 % 

≥ 90 % 

Pisteet

   1

   2

  3

   4

Myös tähdettömistä tehtävistä voi saada maksimissaan neljä lisäpistettä. Ne kertyvät saman taulukon mukaan kuin tähtitehtävistä saatavat lisäpisteet. Yhteensä lisäpisteitä voi siis saada maksimissaan kahdeksan, jos tekee tähdellä merkityistä tehtävistä oikein vähintään 90 % ja lisäksi tähdettömistä tehtävistä myös vähintään 90 %.

Kurssikokeista voi saada yhteensä korkeintaan 48 pistettä.

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1Harjoitus 2, Harjoitus 3Harjoitus 4, Harjoitus 5, Harjoitus 6, Harjoitus 7. Lue palauttamista koskevat ohjeet, ennen kuin ryhdyt tekemään tehtäviä.

Harjoitus 8, Harjoitus 9, Harjoitus 10 Harjoitus 11 Harjoitus 12 Harjoitus 13 Kertaustehtäviä (näitä ei palauteta)

Harjoitusten palauttaminen

Laskuharjoitukset palautetaan kirjallisesti viimeistään harjoitusviikon keskiviikkona klo 18.00. Palautuslaatikko on salin C323 edessä Exactumin 3. kerroksessa. Tehtäviä ei voi palauttaa sähköpostitse.

Tähdellä merkityt tehtävät tarkastetaan, ja opiskelijat voivat noutaa tarkistetut tehtävät laatikoista salin C323 edestä. Tehtävät on lajiteltu kurssikoodin mukaan.

Ne tehtävät, jotka kaipaavat korjausta, voi palauttaa uudelleen. Korjaamista saa yrittää kahdesti. Viimeinen palautuspäivä korjatuille tehtäville on kahden viikon päästä palautuspäivästä.

Tarkistuksessa käytettävät merkinnät:

 • Punainen kukka - ratkaisu läpäisi tarkistuksen
 • Musta risti - ratkaisu kaipaa korjaamista

Kun palautat tehtävät, seuraa alla annettuja ohjeita. Jos et noudata ohjeita, et ole oikeutettu tehtävistä jaettaviin lisäpisteisiin. (Kurssilla on useita satoja opiskelijoita ja ohjaajien työ on kovin raskasta, jos tehtävät on palautettu miten sattuu.)

Palautettavat paperit

 • Vedä jokaisen palauttamasi paperin molempiin reunoihin marginaali.
 • Kirjoita jokaiseen palauttamaasi paperiin henkilökohtainen kurssikoodisi. Kurssikoodi lähetetään kaikille kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse.
 • Kirjoita kunkin tehtävän numero sivun oikeaan marginaaliin ja kääntöpuolella vasempaan. (Tässä numerolla tarkoitetaan arabialaisia numeroita 1,2,3,...) Kirjoita tähtitehtävissä numeron perään tähti.
 • Vedä tehtävien välille vaakaviiva.
 • Kirjoita selkeästi ja hyvällä tyylillä.
 • Älä käytä konseptipaperia.

Kansilehti

 • Nido kaikki paperit yhteen oikean viikon kansilehden kanssa. Kansilehtiä löytyy salin C323 edestä.
 • Merkitse kansilehteen rasti kaikkien niiden tehtävien kohdalle, jotka palautat.
 • Palauta kaikki tehtävät samalla kansilehdellä.

Korjaaminen

 • Jos palautat korjattuja tehtäviä, kirjoita korjattu versio uudelle paperille. Liitä tämä paperi niitillä alkuperäiseen kansilehteen alkuperäisten tehtävien taakse.
 • Kirjoita uusien paperien oikeaan marginaaliin ’KORJAUS’.
 • Ympyröi kansilehdestä niiden tehtävien numerot, jotka korjasit.

Luennot

Viikot 3-8 ja 11-17 ma 14-16, pe 11-12 A111. Lisäksi pajatyöskentelyä.

Pääsiäisloma 28.3.-3.4.

Kokeet

  • 1. kurssikoe 1.3. 13-15 Exactumin auditorioissa
  • 2. kurssikoe 3.5. 13-15 Exactumin auditorioissa

Kummastakin kurssikokeesta voi saada korkeintaan 24 pistettä. Pelkästään toisen kurssikokeen suorittaminen ei riitä. Jotta voisi päästä kurssista läpi, on molemmistä kokeista saatava vähintään 8 pistettä. (Tämä ei kuitenkaan riitä läpipääsyyn, vaan on vain välttämätön ehto sille.)

Jos et jostakin painavasta syystä pääse kurssikokeeseen, voit osallistua korvaavaan kokeeseen. Ota tällöin yhteyttä luennoitsijaan mahdollisimman pian. Esimerkiksi työhön liittyvät menot eivät pääsääntöisesti ole tällainen syy.

Kurssin voi suorittaa myös laitoksen yleistentissä. Tällöin laskuharjoituksista myönnettäviä lisäpisteitä ei kuitenkaan oteta huomioon. Jos suoritat kurssin yleistentissä, ei siitä tarvitse ilmoittaa luennoitsijalle.

Kirjallisuus

 • Kirjallisuus tästä
 • Sama videoina ja kalvoina. (Voit valita "Guest login"). 
 • Lisämateriaalia:
  • Interaktiivisia pelejä:  Click here!  (Needs Quicktime). 
  • Hannele Salminen, Jouko Väänänen: Johdatus logiikkaan. Gaudeamus 1992. 
  • Kaarlo Reipas: Logiikka I.

 

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä  

Matemaattinen sanakirja

Englanti-Suomi sanaluettelo

 • No labels