Logik I, våren 2013

Kursen är över - tack för denna vår. Ge respons för kursen och hjälp oss utveckla undervisningen! Kursens deltagare har per epost fått en länk till en responsblankett (mejla föreläsaren om ni tappat bort den).

Föreläsare

Åsa Hirvonen

Aktuellt

 • 21.5. Andra kursförhöret är rättat och resultaten dyker upp på anslagstavlan snarligen. Provpappren är hos föreläsaren - kom och bekanta er med dem enligt egen tidtabell (jag är vanligtvis på plats mellan 8 och 16, mejla i förväg om ni vill försäkra er om att jag är nåbar). Kontrollera också att era tilläggspoäng stämmer.
 • 13.5. Lösningar för andra kursförhöret (på finska). Möjlighet att se provpappren ordnas snarligen.
 • Handledning i räknestugan under provveckan må 29.4. kl 12-16 och to 2.5. kl 12-17
 • 26.4. Här finns en förteckning över tilläggspoängen från räkneövningarna.
 • 26.4. Provområdet i första kursförhöret är predikatlogiken.
 • 16.4. Uppgift 6 i övning 12 begränsas till fallet n=2.
 • 9.4. uppgift 4 i övning 11 behandlas som asteriskfri (dvs. lösningarna granskas inte)
 • Uppgift 4 i övning 11 korrigerad 8.4.
 • Uppgift 2 i övning 11 korrigerad 4.4.
 • Möjlighet att se sina provpapper erbjuds i samband med måndagens föreläsning 25.3.
 • 15.3. Uppgifter 13 och 14 i övning 9 rättade.
 • 11.3. Ny  tidtabell i räknestugan
 • 4.3. P.g.a. prov- och mellanveckor förlängs inlämningstiden för korrigeringar av övning 6 till 13.3.
 • Inga föreläsningar veckorna 9 och 10. Ingen handledning under vecka 10.
  Logikhandledning i räknestugan under vecka 9: onsdag 15-16 (s), torsdag 11-12 (s) och 15-16 (fi). Allmän handledning i korridoren enligt vanlig tidtabell.
 • 22.2. Gällande semantiska träd: märk att en satslogisk formel är satisfierbar om formeln har ett slutligt semantiskt träd (dvs. ett där reglerna tillämpats maximalt) med en öppen gren. Bäst är att alltid kontrollera sannignsvärdet på formeln för den värdering man får.
 • 22.2. Provområdet för första kursförhöret är kapitel 1 i materialet (satslogik).

Omfattning

10 sp.

Typ

Ämnesstudier

Undervisning

Undervisningen består av övningsuppgifter, handledning och föreläsningar. För studerandena ligger huvudtyngden på övningarna och på att självständigt studera kursmaterialet. Uppgifterna lämnas in skriftligen varefter motsvarande teman bahandlas på föreläsningarna. Både med övningar och material kan man få hjälp av handledarna i räknestugan på Exactums 3. våning. Kursen avläggs med två kursprov. Övningsuppgifterna ger tilläggspoäng.

Förhandskunskaper

Kursen förutsätter inga speciella förhandskunskaper.

Föreläsningstider

Veckorna 3-8 och 11-17, måndag 12-14 och torsdag 9-10 i rum B321.

Påsklov 28.3.-3.4.

Övningsuppgifter

På kursen ges varje vecka övningsuppgifter som studerandena löser och lämnar in skriftligen. De första uppgifterna lämnas in redan den första föreläsningsveckan. Övningsuppgifterna är inte obligatoriska men de är en viktig del av kursmaterialet och i det närmaste oubärliga för att ta till sig kursens innehåll.

Kursen har inga traditionella räkneövningsgrupper. Istället löser man uppgifterna under handledning (eller enskilt) och lämnar in dem skriftligen. Handledning ges i Exactums räknestuga C323. En närmare tidtabell för när det finns logikhandledare på plats finns här, men man får naturligtvis använda räknestugan också andra tider.

Kursen har två sorters räkneuppgifter. De märkta med asterisk kontrolleras och berättigar till poäng enbart då de är rätt lösta. Om de gått fel får man korrigera dem och lämna in dem på nytt. Också de asterisklösa uppgifterna lämnas in, men de kontrolleras inte detaljerat. Det ligger alltså på studerandens ansvar att kontrollera att de förstått de här uppgifterna rätt. Modellsvar på uppgifterna läggs upp på kursens nätsida.

Genom att lösa räkneuppgifter kan man få tilläggspoäng. För båda sorternas uppgifter (med och utan asterisk) kan man få maximalt 4 tilläggspoäng enligt följande tabell:

Lösta≥45%≥60%≥75%≥90%
Poäng1234

Man kan alltså sammanlagt få 8 tilläggspoäng för räkneuppgifterna. Kursproven ger maximalt 24 poäng var.

Uppgifter

Övning 1 Läs igenom anvisningarna om inlämning innan du börjar lösa uppgifterna.

Övning 2 (uppgift 6 rättad 17.1.)

Övning 3

Övning 4

Övning 5 (uppgift 14 rättad 8.2.)

Övning 6 Sista inlämning av korrigeringar 13.3. (till skillnad från vad det står på uppgiftspappret)

Övning 7 (returneras först på fredag 1.3.)

Övning 8 (returneras 13.3.)

Övning 9 (uppgifterna 13 och 14 rättade 15.3.)

Övning 10

Övning 11 (uppgift 2 rättad 4.4., uppgift 4 rättad 8.4.)

Övning 12 (uppgift 3 preciserad 15.4., uppgift 6 förenklad 16.4.)

Övning 13

Repetitionsuppgifter (lämnas inte in)

Inlämning av uppgifter

Uppgifterna lämnas in varje vecka senast på onsdag klockan 18.00. En inlämningslåda finns utanför rum C323 i Exactums 3. våning. Uppgifter kan inte lämnas in med epost.

De asteriskförsedda uppgifterna kontrolleras. Kontrollerade papper returneras till studerandena i en låda utanför C323. Uppgifter som inte godkänts får korrigeras högst två gånger. Den sista inlämningsdagen för korrigerade uppgifter är två veckor efter uppgifternas ursrungliga sista inlämningsdag.

I korrigeringen används följande symboler:

 • Röd blomma - uppgiften godkänd
 • Svart kors - uppgiften bör korrigeras

Då du lämnar in uppgifter, följ instruktionerna nedan för att garantera att de registreras korrekt.

Uppgiftspapper

 • Rita marginal vid båda kanterna av varje papper.
 • Skriv din personliga kurskod på varje papper. Kurskoden skickas per epost åt alla som anmält sig till kursen.
 • Skriv uppgiftens nummer i höger marginal på fram- och vänster marginal på baksidan av pappret. Skriv ut asterisken vid asteriskuppgifter.
 • Dra ett vågrätt streck mellan uppgifterna.
 • Skriv tydligt och välformulerat.
 • Använd inte konceptpapper.

Titelblad

 • Nita ihop alla papper tillsammans med rätt veckas titelblad (finns utanför C323).
 • Sätt på titelbladet ett kryss i rutan för de uppgifter du lämnar in. Lämna in endast lösta uppgifter (enligt kriteriet 'ärligt försök duger').
 • Lämna in alla veckans uppgifter under samma titelblad.

Korrigering av uppgifter

 • Om du lämnar in korrigerade uppgifter, skriv den nya versionen på ett nytt papper som du nitar fast i den ursprungliga bunten bakom de ursprungliga uppgifterna.
 • Skriv KORREKTION i höger marginal på de nya pappren.
 • Ringa på titelbladet in numren på de uppgifter du korrigerat.

 

Prov

 • 1. kursprovet 1.3. 13-15 i Exactums auditorier
 • 2. kursprovet 3.5. 13-15 i Exactums auditorier

Vardera kursprovet ger maximalt 24 poäng. Det räcker inte att delta i bara ena provet. För att få kursen godkänd måste man få minst 8 poäng för vardera provet. (Det här räcker inte för att få kursen godkänd utan är bara ett nödvändigt krav.)

Alternativt kan kursen avläggas med tentamen. Då räknas tilläggspoängen från övningsuppgifterna inte med.

Kurslitteratur

Kursmaterialet består av ett kompendium sammanställt av föreläsaren (uppenbarar sig här så småningom) samt övningsuppgifterna och deras lösningar.

Kapitel 1.1

Kapitel 1.2 OBS! Implikationens sanningsvärden rättade

Kapitel 1.3

Kapitel 1.4 (ny version 30.1.)

Kapitel 1.5

Kapitel 1.6

Kapitel 2.1

Kapitel 2.2

Kapitel 2.3

Kapitel 2.4

Kapitel 2.5

Kapitel 2.6

Kapitel 2.7

Kapitel 2.8 (tryckfel i Exempel 68 rättade 15.4.)

Kapitel 2.9 (rättad version 10.4.)

Kapitel 2.10

Kapitel 2.11

Kapitel 2.12

 

Tilläggslitteratur

 • Jouko Väänänens kursmaterial Logic One.
 • Hannele Salminen, Jouko Väänänen. Johdatus logiikkaan. Gaudeamus 1992.
 • Kaarlo Reipas' kompenduim Logiikka I.

Anmälning

Glömde du att anmälä dig? Vad göra?

 • No labels