You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Nummer som den nationella ISBN-centralen har tilldelat en publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå anskaffningsvillkor och makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan anges, då fältet upprepas (t.ex. inbunden och häftad upplagans nummer separata, hela verkets och ett del av verkets nummer separata).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)
Förklaringar om förlag eller bindningstyp anges inom parentes efter det giltiga numret. Texten ISBN och bindestreck kan skapas på skärm.

c Anskaffningsvillkor (NR)
Förklaringar om pris och/eller anskaffningsvillkor anges inom parentes.

z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter. Förklaringar om makulerat eller ogiltigt ISBN anges inom parentes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 951-861-386-9 (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)

020 ## ‡a 951-772-249-4 (osa 2, Helsingin kaupungin tietokeskus, nid.)
020 ## ‡a 951-8915-60-1 (osa 2, Suomen historiallinen Seura, nid.)
En publikation har två utgivare.

020 ## ‡a 951-9422-81-1 (Siionin laulut, sid.)
020 ## ‡a 951-9422-82-X (Virsikirja, sid.)

020 ## ‡a 951-776-249-4 (osa 3, Tampereen kaupunginmuseo, sid.) :‡c 11 eur, vain virkakäyttöön

020 ## ‡a 951-45-8742-1 (nätpublikation, pdf)
020 ## ‡a 951-45-8967-X (nätpublikation, html)

  • No labels