710 - Biuppslag - Institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. 

m Besättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Se fält 700 ovan för registrering av exemplarspecifika institutionsnamnsuppslag.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

*245 00 ‡a* Kainuun puutarhatuotantotutkimus / *‡c* \[julk.\] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
*710 2# ‡a* Oulun yliopisto. *‡b* Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. *‡b* Kainuun yksikkö.

*245 00 ‡a* Syitä ja seurauksia - 30 parasta *‡h* \[Äänite\]
*710 2# ‡a* Apulanta, *‡e* esitt.

*245 00 ‡a* Kompleksi 1947-1997 / *‡c* \[toimittajat: Terhi Pylkkänen, Jari Salo ja Risto Selin\]
*260 ## ‡a* Helsinki : *‡b* Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi, *‡c* 1997 *‡e* (Vantaa : *‡f* Tummavuori) *710 2# ‡a* Kompleksi (Helsingin yliopisto)

*245 00 ‡a* Kinopalatsi *‡h* \[Elektroninen aineisto\] : *‡b* suomalaisen elokuvan kultainen cd-rom / *‡c* tekstit ja haastattelut: Peter von Bagh ; käsikirjoitus ja toteutus: Mediayhtiö Sansibar oy.
*710 2#‡a* Sansibar (mediayhtiö)

245 00 ‡a Kuinka lukea Raamattua.
505 0# ‡a S. 9-103: Raamatun tulkinta kirkossa / Paavillinen raamattukomissio ; suomennos: Talvikki Mattila. - Alkuteos: The interpretation of the Bible in the Church. S. 105-117: Paavi Johannes Paavali II:n puhe Raamatun tulkinnasta kirkossa. S. 119-135: Jumalallisesta ilmoituksesta : Vatikaanin II kirkolliskokouksen marraskuun 18. päivänä 1965 hyväksymä dogmaattinen konstituutio. - Alkuteos: De divina revelatione.
710 1# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavillinen raamattukomissio.
710 1# ‡a Vatikaanin kirkolliskokous ‡n (2 :‡d 1962-1965)

245 00 ‡a Nokian kaupungin kulttuurilautakunnan julkaisuja.
710 1# ‡a Nokia. ‡b Kulttuurilautakunta.

245 00 ‡a MITA : ‡b Mobile Internet technical architecture / ‡c Nokia.
710 2# ‡a Nokia (yhtiö)